Loading...

Fenistil , żel po ukąszeniach, 30g

19.95 

Zamów do godziny 11:00 - 
WYSYŁKA DZISIAJ
Loading...

Opis

Fenistil żel to lek stosowany bezpośrednio na skórę, który łagodzi swędzenie i uczucie pieczenia.

Fenistil żel łagodzi swędzenie skóry spowodowane ukąszeniami owadów, drobnymi oparzeniami, oparzeniami słonecznymi, a także pokrzywkę i wysypki. Fenistil w postaci żelu szybko penetruje w głąb skóry, po kilku minutach rozpoczyna się jego działanie przeciwhistaminowe. Podłoże żelu ułatwia przenikanie substancji czynnej w głąb skóry. Chłodzi, co dodatkowo łagodzi podrażnioną skórę.

 SKŁAD: Substancją czynną leku jest maleinian dimetindenu. Jeden gram żelu zawiera 1 mg maleinianu dimetyndenu.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to chlorek benzalkoniowy, wersenian sodu, karbopol, glikol propylenowy, wodorotlenek sodu 30 % i woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie używać w następujących przypadkach:

  • Po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu.
  • W przypadku uczulenia na maleinian dimetindenu lub pozostałe składniki leku.
  • W przypadku oparzeń 2-ego i 3-ego stopnia oraz jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

  • Należy unikać wystawiania na działanie promieni słonecznych rozległych obszarów skóry, na których zastosowano lek.
  • Należy zgłosić się do lekarza w przypadku bardzo silnego świądu lub rozległych zmian.

Jeśli masz jakieś pytania, przed użyciem żelu Fenistil skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci

Należy unikać stosowania leku u niemowląt i małych dzieci na dużych powierzchniach skóry, zwłaszcza w przypadkach zranień, oparzeń 2-ego i 3-ego stopnia oraz stanów zapalnych.

Fenistil żel a inne leki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych ostatnio lub obecnie, w tym lekach wydawanych bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią nie należy używać żelu na dużych powierzchniach skóry, zwłaszcza w przypadkach zranień, oparzeń 2-ego i 3-ego stopnia oraz stanów zapalnych. Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować żelu na brodawki sutków.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Fenistil żel stosowany na skórę nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach żelu Fenistil.

Fenistil żel zawiera:

  • glikol propylenowy, który może powodować łagodne, miejscowe podrażnienia skóry.
  • chlorek benzalkoniowy, który jest substancją drażniącą i może wywoływać reakcje skórne.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku

W przypadku połknięcia przez osobę dorosłą lub dziecko, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak każdy lek, Fenistil żel może powodować działania niepożądane, chociaż nie występują one u każdego. Należą do nich:

  • sucha skóra,
  • pieczenie skóry,
  • alergiczne zapalenie skóry.

 

Jak przechowywać lek Fenistil

Nie przechowywać w temperaturze powyżej25C. Chronić od światła.Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.Nie stosowtego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

Kiedy nie stosować leku Fenistil jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),w przypadku oparzeńdrugiego i trzeciego stopnia.Ostrzeżenia i środki ostrożnościW przypadku stosowania leku Fenistil na rozległą powierzchnię skóry, należy unikać ekspozycji miejsc nim pokrytych na działanie promieni słonecznych.Należy poinformować lekarza w przypadku bardzo nasilonego świądu lub rozległych zmian

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, również te niewymienione w ulotce, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Wszelkie objawy niepożądane można zgłaszać elektronicznie na adres uyz84328@gsk.com lub telefonicznie pod numerem +48 22 576 96 00. Zgłaszane skutki niepożądane są dla nas źródłem informacji na temat bezpieczeństwa stosowania lek

 

Polecane produkty