Loading...

Nifuroksazyd 200 tabl.powl. 0,2g 12tabl.(1

7.38 

Zamów do godziny 11:00 - 
WYSYŁKA DZISIAJ
SKU: 10240 Kategoria:
Loading...

Opis

 NIFUROKSAZYD 200 HASCO 200 mg, tabletki powlekane (Nifuroxazidum)


Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza
lub farmaceuty.
Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się
z lekarzem.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane, i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane
3. Jak stosować lek Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane, i w jakim celu się go stosuje

Nifuroksazyd wykazuje działanie przeciwbakteryjne wobec większości bakterii wywołujących
zakażenia jelitowe. Działa na ziarniaki Gramdodatnie z rodzajów Staphylococcus i Streptococcus
oraz drobnoustroje Gramujemne (Salmonella, Shigella, Klebsiella, Escherichia). Nie działa na
bakterie z rodzajów Proteus, Pseudomonas, Providentia. Nie zaburza prawidłowej równowagi
mikrobiologicznej przewodu pokarmowego.
Nifuroksazyd działa szybko, wyłącznie w świetle jelit, nie wchłania się z przewodu pokarmowego, nie
wywiera działania ogólnego. Jest szybko wydalany z organizmu.

Wskazania do stosowania
Lek Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane stosuje się w ostrej lub przewlekłej biegunce w
przebiegu zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego.


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane

Kiedy nie stosować leku Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane:
jeśli pacjent ma uczulenie na nifuroksazyd, pochodne 5nitrofuranu lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Nifuroksazyd 200 Hasco należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
Podczas leczenia niezbędne jest uzupełnianie płynów i elektrolitów.
Jeśli biegunka utrzymuje się po 2 lub 3 dniach leczenia lub w przypadku nasilenia biegunki podczas
stosowania leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Inne leki i Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a
także o lekach, które pacjent planuje stosować.


Picie alkoholu w trakcie leczenia może wywołać reakcję przejawiającą się nasiloną biegunką,
wymiotami, bólem brzucha.

Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane, z jedzeniem i piciem
Lek należy stosować równocześnie z zachowaniem ścisłej diety z wykluczeniem soków, surowych
warzyw i owoców, pikantnych i ciężkostrawnych potraw.

Ciąża i karmienie piersią
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy
planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nifuroksazyd 200 Hasco może powodować senność oraz zaburzenia sprawności psychofizycznej,
zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Nifuroksazyd 200 Hasco zawiera żółcień pomarańczową, która może powodować reakcje
alergiczne.


3. Jak stosować lek Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza
lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.
Dorośli: 800 mg na dobę w 24 dawkach podzielonych.
Dzieci w wieku powyżej 6 lat: 600 do 800 mg na dobę w 24 dawkach podzielonych.
Bez porozumienia z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane
W przypadku przedawkowania należy spowodować wymioty i zgłosić się do lekarza.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane
Należy przyjąć ją tak szybko jak jest to możliwe. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu
uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nifuroksazyd jest zwykle dobrze tolerowany. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości objawiające się
skórnymi odczynami alergicznymi.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


5. Jak przechowywać lek Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

3/3
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane
Substancją czynną leku jest nifuroksazyd w ilości 200 mg w tabletce.
Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: skrobia ziemniaczana, powidon, magnezu
stearynian, otoczka żółta: Opadry II o składzie: alkohol poliwinylowy, makrogol 3350, żółcień
chinolinowa, lak (E 104), talk, tytanu dwutlenek (E 171), żółcień pomarańczowa (E 110),
indygokarmin, lak (E 132).

Jak wygląda lek Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane, i co zawiera opakowanie
Jedno opakowanie leku zawiera 12 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCOLEK S.A.
51131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku
tel. + 48 22 742 00 22
email: informacjaoleku@hascolek.pl


Informacje dodatkowe

Jednostka

Data zakupu

Polecane produkty