Loading...

Sinupret Extract 20 tabletek draż.

45.99 

Zamów do godziny 11:00 - 
WYSYŁKA DZISIAJ
Kategorie: ,
Loading...

Opis

Sinupret extract, tabletki drażowane


Extractum siccum compositum ex: Gentianae radice, Primulae flore, Rumicis herba, Sambuci flore,
Verbenae herbaNależy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń
lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub
farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 714 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy
skontaktować się z lekarzem.Spis treści ulotki:

1. Co to jest Sinupret extract i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Sinupret extract

3. Jak stosowSinupret extract

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Sinupret extract

6. Zawartość opakowania i inne informacje1. Co to jest Sinupret extract i w jakim celu się go stosuje

Roślinny produkt leczniczy wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu ostrych
niepowikłanych stanów zapalnych zatok przynosowych (ostrego niepowikłanego zapalenia
błony śluzowej nosa i zatok przynosowych) z objawami takimi jak katar, niedrożność nosa,
ból głowy, ból lub uczucie rozpierania twarzy.2. Informacje ważne przed przyjęciem Sinupret extract

Kiedy nie przyjmować Sinupret extract

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek
z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6) lub

jeśli pacjent ma lub miał chorobę wrzodową.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występuje krwotok z nosa, gorączka,
silny ból, ropna wydzielina z nosa, zaburzenia widzenia, asymetria twarzy lub oczu, lub
drętwienie twarzy, ponieważ te objawy lub wyniki na ogół uważane za poważne
ostrzeżenia dla wszystkich postaci zapalenia zatok przynosowych, które wymagają badania
przez lekarza specjalistę i pilnego leczenia.


Należy zgłosić się do lekarza, jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 714 dni, ulegną
pogorszeniu lub nawracają okresowo.

W przypadku stwierdzonego zapalenia żołądka i u pacjentów z wrażliwym żołądkiem, należy
zachować szczególną ostrożność podczas przyjmowania tego leku. Należy przyjmować
Sinupret extract po posiłkach, popijając szklanką wody.


Dzieci i młodzież

Stosowanie produktu leczniczego u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie jest
zalecane ze względu na brak wystarczających danych.


Sinupret extract a
inne leki
Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Z tego powodu nie można wykluczyć, że
działanie innych produktów leczniczych może ulec wzmocnieniu lub osłabieniu.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez
pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.


Ciąża i karmienie piersią

Ze względów bezpieczeństwa należy unikać podawania Sinupret extract w okresie ciąży.

Nie wiadomo, czy substancje czynne Sinupret extract są wydzielane do mleka ludzkiego. Nie
należy stosować Sinupret extract w okresie karmienia piersią.

Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy
planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego
leku.


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Sinupret extract może wywierać niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn u pacjentów, u których wystąpią działania niepożądanego w postaci
zawrotów głowy (patrz punkt 4).


Sinupret extract zawiera glukozę i sacharozę.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować
się z lekarzem przed zażyciem tego produktu leczniczego.


Uwaga dla diabetyków:

Jedna tabletka drażowana zawiera średnio 0,3 g łatwo przyswajalnych węglowodanów.


3. Jak przyjmować Sinupret extract

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub
według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Zalecana dawka:

Dorośli przyjmują 1 tabletkę drażowaną 3 razy na dobę (maksymalnie do 3 tabletek
drażowanych na dobę).

Brak wystarczających danych dotyczących specjalnego dawkowania u pacjentów
z zaburzeniami czynności nerek i(lub) wątroby.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak
wystarczających danych.


Sposób podawania

Sinupret extract należy połykać, popijając płynem (np. szklanką wody), bez rozgryzania i
żucia, 3 razy na dobę (rano, w południe i wieczorem). Jeśli pacjent ma wrażliwy żołądek,
powinien przyjmować Sinupret extract po posiłkach.


Czas trwania leczenia

O ile nie zostało określone inaczej, czas trwania leczenia wynosi 714 dni. Jeśli w ciągu tego
czasu nie nastąpiła poprawa lub objawy utrzymują się po tym czasie, należy skonsultować się
z lekarzem.


Przyjęcie większej niż zalecana dawki Sinupret extract

Jeśli pacjent przyjął większą ilość Sinupret extract niż powinien, należy powiadomić lekarza.
Lekarz zadecyduje o podjęciu niezbędnej terapii. Działania niepożądane wymienione poniżej
(np. nudności, ból brzucha, biegunka) mogą być bardziej nasilone.


Pominięcie przyjęcia Sinupret extract

Jeśli pacjent przyjął zbyt mało Sinupret extract przez pomyłkę lub jeśli zapomniał przyjąć
Sinupret extract, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki,
ale nadal przyjmować Sinupret extract zgodnie z zaleceniem lekarza lub opisem w ulotce.


Przerwanie przyjmowania Sinupret extract

Przerwanie stosowania Sinupret extract jest zwykle nieszkodliwe.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.


Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 osób)

Zaburzenia żołądka, np. nudności, wzdęcia, biegunka, suchość w ustach, ból brzucha.


Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 osób)

Miejscowe reakcje nadwrażliwości (np. wysypka, zaczerwienienie skóry, swędzenie skóry lub
oczu) i ciężkie reakcje alergiczne (obrzęk warg, języka i gardła, i(lub) krtani ze zwężeniem
dróg oddechowych, zadyszka, obrzęk twarzy).

Zawroty głowy.


W razie wystąpienia pierwszych oznak reakcji nadwrażliwości nie należy więcej przyjmować
Sinupret extract.


Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02222 Warszawa, tel.: + 48
22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na
temat bezpieczeństwa stosowania leku.5. Jak przechowywać Sinupret extract

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Sinupret extract

Substancją czynną leku jest wyciąg suchy złożony z: korzenia goryczki, kwiatu pierwiosnka,
ziela szczawiu, kwiatu bzu czarnego i ziela werbeny.

Jedna tabletka drażowana zawiera 160 mg wyciągu suchego (DERpierwotny 36:1)
złożonego z: korzenia goryczki (Gentiana lutea L., radix), kwiatu pierwiosnka (Primula veris
L., flos), ziela szczawiu (Rumex crispus L., herba), kwiatu bzu czarnego (Sambucus nigra L.),
ziela werbeny (Verbena officinalis L., herba) (1:3:3:3:3), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol
51% (m/m).

Pozostałe składniki to: sacharoza, talk, wapnia węglan (E 170); celuloza
mikrokrystaliczna; maltodekstryna; celuloza, proszek; hypromeloza; dekstryna; guma arabska
suszona rozpyłowo; krzemionka hydrofobowa, koloidalna; krzemionka kolidalna bezwodna;
tytanu dwutlenek (E 171); glukoza ciekła; magnezu stearynian ; kwas stearynowy;
chlorofilina 25%, proszek (kompleks miedziowy chlorofiliny E 141, glukoza ciekła); lak
glinowy indygotyny (indygotyna E 132, wodorotlenek glinu); wosk Carnauba; ryboflawina (E
101).


Jak wygląda Sinupret extract i co zawiera opakowanie

Opakowanie po 20 tabletek drażowanych zawiera 2 blistry, każdy po 10 tabletek
drażowanych.

Opakowanie po 40 tabletek drażowanych zawiera 4 blistry, każdy po 10 tabletek
drażowanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.


Sinupret extract to zielone, okrągłe, dwuwypukłe tabletki drażowane o gładkiej powierzchni.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

BIONORICA SE

Kerschensteinerstrasse 1115

92318 Neumarkt

Niemcy

Tel.: +49 / (0)9181 / 23190

Faks: +49 / (0)9181 / 231265

email: info@bionorica.de


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela
podmiotu odpowiedzialnego:

Bionorica Polska Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 6B

01 209 Warszawa

Polska

Tel /Fax +(48) 22 886 46 06

email: bionorica@bionorica.pl


Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Sinupret Extract 20 tabletek draż.”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane produkty