Loading...

TONSILLOPAS krople doustne 20 ml

18.98 

Loading...

Opis

Tonsillopas-krople doustne, roztwór

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń
lekarza lub farmaceuty.
Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z
lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Tonsillopas i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tonsillopas
3. Jak stosować lek Tonsillopas
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Tonsillopas
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Tonsillopas i w jakim celu się go stosuje
Tonsillopas jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w leczeniu stanów zapalnych gardła.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tonsillopas
Kiedy nie stosować leku Tonsillopas
– jeśli pacjent ma uczulenie na którąkolwiek z substancji czynnych lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
– w chorobie alkoholowej.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Tonsillopas należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Przy objawach utrzymujących się przez dłuższy czas lub innych, niejasnych dolegliwościach należy
skonsultować się z lekarzem.
W przypadku gorączki utrzymującej się dłużej niż 3 dni lub wynoszącej ponad 39ºC należy skonsultować się
z lekarzem.
Z powodu braku wystarczających danych dotyczących stosowania u dzieci, nie zaleca się stosowania tego
produktu leczniczego u dzieci poniżej 12 lat.
Decyzje o stosowaniu tego produktu leczniczego u dzieci poniżej 12 lat powinien podjąć lekarz pediatra.
Produkt leczniczy Tonsillopas zawiera 25% (V/V) alkoholu.
Pojedyncza dawka (5 kropli) odpowiada 0,3 ml wina, 0,73 ml piwa lub 9,2 ml soku jabłkowego.
Nie stosować u osób uzależnionych od alkoholu, zachować ostrożność u osób z padaczką lub chorobami
wątroby.
Lek Tonsillopas a inne leki

Nie są znane interakcje z innymi lekami, jednak w razie przyjmowania innych leków należy skonsultować
się z lekarzem.
Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych
dostępnych bez recepty.
Tonsillopas z jedzeniem, piciem i alkoholem
Na działanie leków homeopatycznych mogą wpływać negatywnie: używki, alkohol, palenie tytoniu i
produkty zawierające miętę.
Ciąża i karmienie piersią
Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu w okresie ciąży i laktacji. Nie zaleca się
stosowania w tym okresie.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Produkt zawiera 25% (V/V) alkoholu i może wywierać niekorzystny wpływ na zdolność prowadzenia
pojazdów i obsługę maszyn, zwłaszcza jeśli będzie przyjmowany w początkowej fazie choroby z dużą
częstotliwością.
Po przyjęciu produktu alkohol może być wykrywany przez przyrządy do pomiaru alkoholu w powietrzu
wydychanym.
Lek Tonsillopas zawiera etanol
Lek Tonsillopas zawiera 25% (V/V) etanolu.
Pojedyncza dawka (5 kropli) odpowiada 0,3 ml wina, 0,73 ml piwa lub 9,2 ml soku jabłkowego.
3. Jak stosować lek Tonsillopas
Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń
lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Podanie doustne.
Jeśli nie zalecono inaczej:
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:
W początkowej fazie choroby, przy nasilonych dolegliwościach: 5 kropli doustnie co pół godziny lub co
godzinę, jednak nie częściej niż 6 razy na dobę.
Po częściowym ustąpieniu objawów należy ograniczyć częstość stosowania do 3 razy dziennie.
W chorobach przewlekłych: 5 kropli doustnie 1-3 razy dziennie.
Dla młodzieży powyżej 12 lat i dla dorosłych maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 30
kropli.
Ponieważ produkt leczniczy Tonsillopas zawiera Baptisia tinctoria zawierającą toksyczne alkaloidy
chinolizydynowe, nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 12 lat. Jeśli jednak lekarz zadecyduje
inaczej, maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 20 kropli.
Bez zalecenia lekarza nie stosować leku przez okres dłuższy niż jeden tydzień.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tonsillopas
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty i
pokazać opakowanie produktu leczniczego oraz, jeśli to możliwe pozostałe krople.
Pominięcie przyjęcia leku Tonsillopas
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przerwanie przyjmowania leku Tonsillopas
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “TONSILLOPAS krople doustne 20 ml”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane produkty